Bezoek expositie LICHT

Van 3 t/m 28 september - Sint Maartenskerk Zaltbommel

 
Bezoek expositie LICHT

De werk­groep Kerk en Kunst van de Raad van Kerken Zalt­bom­mel nodigt u uit voor een bezoek aan de bij­zon­dere ten­toon­stel­ling: LICHT van en voor mensen op de vlucht.

U ziet ongeveer 25 werken die rond dit thema zijn gecreëerd door kunste­naars van het lan­de­lijke col­lec­tief ArsProDeo. De expositie is gekop­peld aan het werk van de nood­hulp­orga­ni­sa­tie ZOA. Op deze manier vragen wij als Raad van Kerken Zalt­bom­mel aan­dacht voor mensen over de hele wereld die alles achter moeten laten. ZOA biedt met concrete hulp­ver­le­ning licht op plekken waar duisternis heerst.

Daar­naast zijn kunst­werken te zien die vluch­te­lingen hebben gemaakt tij­dens hun verblijf in sporthal De Ring in Zalt­bom­mel.

Iedere woens­dag is er van 14.00 tot 16.00 uur een tekenwork­shop voor alle leeftij­den.

Kijk­wij­zers met meer in­for­ma­tie over de kunst­werken zijn voorhan­den.

De offi­cië­le ope­ning is op zater­dag 2 sep­tem­ber om 10.00 uur. In ver­band met een huwe­lijk die mid­dag is de ten­toon­stel­ling vanaf zon­dag 3 sep­tem­ber geopend voor de bezoekers, eventueel in combinatie met een bezoek aan het XXL Kunstrondje die dag.

Kom en laat u raken door de ver­beel­ding van het LICHT dat alles vernieuwt!

 

Details

toegang: gratis en voor ie­der­een
locatie: Sint-Maartens­kerk, Kerk­plein 1, Zalt­bom­mel
periode: 3 t/m 28 sep­tem­ber 2023
bezoektij­den: - maan­dag: gesloten
- dins­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- woens­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- don­der­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- vrij­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
- zater­dag: 11.00 t/m 16.30 uur
- zon­dag: 13.00 t/m 16.30 uur
let op: de kerk is gesloten tij­dens huwe­lijks- en uit­vaart­diensten!
meer info: arsprodeo.nl/licht