Derde zondag na Pinksteren, 26 juni 2022

Dienst van Schrift en Gebed 

 

 

Voorganger: ds. Henk Veltkamp

Organist: Reinier Korver

 

 

 

Voorbereiding: van buiten naar binnen

 

-        orgelspel      

 

-        de kerkenraad komt binnen

 

-        orgelspel

 

-        welkom door de ouderling van dienst

 

-        stil gebed

 

-        aanvangslied Psalm 146: 1, 2, 3

 

 

 

Bemoediging, groet en drempelgebed

 

Onze hulp is in de Naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt heeft.

die trouw blijft tot in eeuwigheid

Hij laat niet los het werk van zijn handen

 

De Heer zij met u

g          Ook met u zij de Heer

 

 

 

Wij staan hier voor U,

met ons geloof en onze twijfel,

met onze kracht en onze zwakheid,

met onze vreugde en ons verdriet.

Zie ons aan,

keer ons naar U toe

zodat wij elkaar in Uw licht kunnen zien. Amen

 

 

 

Kyrie-gebed

 

Glorialied: 280: 1, 2, 3, 4

 

 

 

Rondom het Woord

 

 

-        kinderen gaan naar hun dienst

 

-        gebed van de zondag

        

-        inleiding op de lezingen

 

-        1e schriftlezing: Genesis 28: 10 t/m 22

 

-        lied     315: 1 en 2

 

-        2e schriftlezing: Hebreeën 11: 20-21 en 39-40       

 

-        lied:    728: 1 en 2

 

-        overweging

 

-        lied:    815 (wordt voorgespeeld)

 

 

 

 

 

GAVEN EN GEBEDEN

 

-        uit het leven van de gemeente:

-        mededelingen door de ouderling van dienst

-        inzameling van de gaven (digitaal en bij uitgang)

 

-        dankgebed voorbeden, stil gebed,

-        Onze Vader  

 

 

Wegzending en zegen: met binnen naar buiten

 

lied: 800: 1 en 2

 

-        De kinderen sluiten weer aan

                                     

 

Zegen

 

met gezongen Amen

 

 

  • orgelspel

 

 

 

 

 

 

Ouderling van dienst Bert Kaasjager

Diaken van dienst Berry Looijen

Als lector René Dolfsma

Leiding dienst kinderen: Jeanette de Kleine en Jenneke Duijzer.